Urząd Miejski w Orzyszu

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat.

Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość niezabudowana oznaczonej nr geod. 145 o pow. 100,00 m2, obręb Grądy, gmina Orzysz.  

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako R IVa – grunty orne.    
    
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012882/7 nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość znajduje się w Strefie IV osadniczo – rolniczej, w obszarze IVb – podmiejsko – osadniczym.

Roczna wysokość czynszu 20,00 zł (0,08 zł / m2 – na cele rolne do powierzchni 1 ha, nie mniej niż 20,00 zł – stawka roczna).

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 01 października każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001.

Dzierżawca pokrywa wszelkie podatki obciążające przedmiot dzierżawy oraz wszelkie należności z tytułu użytkowania nieruchomości w tym: podatek od nieruchomości.  

W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza.

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat na cel rolny.  

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 27.06.2019 r. do dnia 18.07.2019 r.  

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: piątek, 28 cze 2019 07:42
Data opublikowania: piątek, 28 cze 2019 07:43
Data przejścia do archiwum: piątek, 19 lip 2019 08:06
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 151 razy