Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - dz. 572/3, Orzysz, ul. Wierzbińska

Zgodnie z art. 39 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) ogłaszam czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Orzysz położonej w Orzyszu.

1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr geod. 572/3 o powierzchni 0,3073 ha w miejscowości Orzysz, przy ul. Wierzbińskiej.     
2. Opis nieruchomości:
Nieruchomość znajduje się na skraju zabudowy miasta Orzysz, na obszarze zabudowy usługowej uciążliwej. Działka ma kształt regularny, zbliżony do trapezu. Teren działki dość płaski. Dojazd do działek drogą gminną utwardzoną. Przy działkach przebiega sieć energetyczna.
3. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Orzysz działka oznaczona jest symbolem „UU – tereny usług uciążliwych”.
4. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00025934/1 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.
5. Nieruchomość ujęta została w wykazie nr WIG.6840.19.2017.KOW z dnia 25.06.2018 r., podanym do publicznej wiadomości w dniu 25.06.2018 r.
6. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony ustalony na dzień 14.09.2018 r. ogłoszeniem o przetargu nr WIG.6840.19.2.2018.KOW z dnia 09.08.2018 r. podanym do publicznej wiadomości w dniu 09.08.2018 r. zakończony został wynikiem negatywnym, ze względu na to, że nikt nie wpłacił wadium i nikt nie przystąpiła do przetargu.  
7. Drugi przetarg ustny nieograniczony ustalony na dzień 19.11.2018 r. ogłoszeniem o przetargu nr WIG.6840.19.2.2018.KOW z dnia 15.10.2018 r. podanym do publicznej wiadomości w dniu 16.10.2018 r. zakończony został wynikiem negatywnym, ze względu na to, że nikt nie wpłacił wadium i nikt nie przystąpiła do przetargu.  
8. Trzeci przetarg ustny nieograniczony ustalony na dzień 11.02.2019 r. ogłoszeniem o przetargu nr WIG.6840.19.2.2018.KOW z dnia 07.01.2019 r. podanym do publicznej wiadomości w dniu 16.10.2018 r. zakończony został wynikiem negatywnym, ze względu na to, że nikt nie wpłacił wadium i nikt nie przystąpiła do przetargu.  
9. Cena wywoławcza nieruchomości: 79 038,00 zł.
10. Przetarg odbędzie się w dniu 30 lipca 2019 roku, godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Orzyszu ul. Rynek 3, sala narad – 113.
11. Wadium: 8 000,00 zł.
12. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta  02 9364 0000 2003 0001 9817 0007.
Ustala się termin wpłacenia wadium na ww. konto do dnia 26 lipca 2019 roku.
Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień uznania rachunku Urzędu Miejskiego w Orzyszu kwotą wadium.
13. Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 800,00 zł.
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustne kolejne postąpienia ceny, które nie mogą być niższe niż 800,00 zł.
14. Kandydatem na nabywcę powyższej nieruchomości zostaje osoba, która zaoferowała najwyższą cenę.
15. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
16. W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu wadium przepada na rzecz Gminy Orzysz.
17. Organizator przetargu zawiadomi uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
18. Nabywca powinien wpłacić cenę przetargową przed zawarciem aktu notarialnego na konto podane w protokole z przetargu najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego.
19. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
20. Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli, żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu.
21. Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu pokój nr 210.

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniu 17.06.2019 r.

 

Zastępca Burmistrza Orzysza

Beata Jażdżewska

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 19 cze 2019 09:36
Data opublikowania: środa, 19 cze 2019 09:38
Data przejścia do archiwum: środa, 31 lip 2019 08:48
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 279 razy