Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wspólne posiedzenie Stałych Komisji

odbędzie się 19 czerwca 2019 r. (środa) o godz.14:00 w Sali Nr 113 Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Rynek 3.

Planowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum Komisji
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej.
 4. Analiza raportu o stanie Gminy za 2018 rok.
 5. Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za rok 2018 - przygotowanie do absolutorium.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w Orzyszu.
  a) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu;
  b) wydzierżawienia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej na okres 6-ciu lat;
  c) wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Orzysz;
  d) współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Orzysz a Gminą Janowiec;
  e) powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników;
  f) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz na lata 2019 – 2029;
  g) zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2019.
 7. Wnioski, zapytania, informacje.
Data powstania: piątek, 14 cze 2019 14:48
Data opublikowania: piątek, 14 cze 2019 14:54
Data edycji: piątek, 14 cze 2019 14:55
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 4 lis 2019 12:08
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 316 razy
Ilość edycji: 1