Urząd Miejski w Orzyszu

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat.

Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr geod. 265/1 o pow. 840,00 m2 położonej w obrębie geod. Nowe Guty, gm. Orzysz.  

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako Lz VI.  

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą OL1P/00012827/4 nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.  

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolem A1ZN – teren istniejącej zieleni nieurządzonej spełniający rolę ochronną jeziora bez prawa wycinania drzew i projektowania zabudowy.

Roczna wysokość czynszu wynosi 2 583,00 zł brutto (2,50 zł / m2 – na cele letniskowe, rekreacyjne i związane z urządzeniem – stawka roczna). Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 01 października każdego roku.

Czynsz należy uiszczać na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001.

W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza.

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres jednego roku z przeznaczeniem na cele letniskowe i rekreacyjne.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 10.06.2019 r. do dnia 01.07.2019 r.  

Zastępca Burmistrza Orzysza

Beata Jażdżewska

Data powstania: wtorek, 11 cze 2019 07:58
Data opublikowania: wtorek, 11 cze 2019 07:59
Data przejścia do archiwum: wtorek, 2 lip 2019 08:47
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 143 razy