Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz przeznaczonego do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Giżyckiej 8 w Orzyszu z jednoczesną sprzedażą udziału w wysokości 3025/25010 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki gruntu o nr geod. 24/79 o powierzchni 351,00 m2 w formie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Giżyckiej 8 w Orzyszu.

Przedmiotem sprzedaży lokal mieszkalny nr 2 w budynku przy ul. Giżyckiej 8 w Orzyszu z jednoczesną sprzedażą udziału w wysokości 3025/25010 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki gruntu o nr geod. 24/79 o łącznej powierzchni 351,00 m2.

OPIS LOKALU MIESZKALNEGO:
Powierzchnia użytkowa lokalu: 30,25 m2
Usytuowanie: poddasze.
Mieszkanie składa się z jednego pokoju, kuchni i przynależnej łazienki. Pomieszczenia przechodnie.
Instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacyjna, ogrzewanie piecowe.
Stan techniczny ocenia się jako niski.  
Do lokalu przynależy udział 3025/25010 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki gruntu o nr geod. 24/79 o łącznej powierzchni 351,00 m2.

OPIS BUDYNKU:
Budynek mieszkalny wielorodzinny, dwu kondygnacyjny z użytkowym poddaszem, podpiwniczony położony przy ul. Giżyckiej 8.
Powierzchnia użytkowa lokali – 250,10 m2
Ilość lokali: 4

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00024915/5 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.

Wartość nieruchomości: 25 168,00 zł.   
 
Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunów:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości tj. do dnia 23.07.2019 r.

Jeśli w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta w formie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Giżyckiej 8 w Orzyszu.

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej.
Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z przetargu.                            
Szczegółowe informację o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 210.  

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 10.06.2019 r. do dnia 23.07.2019 r.    

Zastępca Burmistrza Orzysza

Beata Jażdżewska

Data powstania: wtorek, 11 cze 2019 07:51
Data opublikowania: wtorek, 11 cze 2019 07:53
Data przejścia do archiwum: czwartek, 25 lip 2019 12:55
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 369 razy