Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego - lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Giżyckiej 15 w Orzyszu

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz przeznaczonego do sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku wielomieszkaniowym z jednoczesną sprzedażą udziału w wysokości 6916/23107 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki gruntu o nr geod. 293/3.

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości lokalowej mieszkalnej nr 2 w budynku wielorodzinnym nr 15 w Orzyszu przy ul. Giżyckiej z jednoczesną sprzedażą udziału w wysokości 6916/23107 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki gruntu o nr geod. 293/3 o powierzchni 92,00 m2.

OPIS LOKALU MIESZKALNEGO:
Powierzchnia użytkowa lokalu: 61,06 m2
Usytuowanie: I piętro.  
Lokal składa się z 4 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki oraz przynależnej piwnicy o pow.
8,10 m2. Pomieszczenia przechodnie.
Instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacyjna, ogrzewania miejskie.  
Do lokalu przynależy udział 6916/23107 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki gruntu o nr geod. 293/3 o łącznej powierzchni 92,00 m2.

OPIS BUDYNKU:
Budynek mieszkalny wielorodzinny, 3-kondygnacyjny, podpiwniczony, położony przy ul. Giżyckiej 15.   

Całkowita powierzchnia użytkowa w budynku: 231,07 m2.
Ilość lokali: 4, w tym lokale mieszkalne – 3, lokal użytkowy – garaż – 1.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00023458/6 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.

Wartość nieruchomości: 90 796,00 zł.   
 
Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełni jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, .tj. do dnia 18.07.2018 r.

Jeśli w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej.
Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z przetargu.                            
Szczegółowe informację o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 210.  

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 05.06.2019 r. do dnia 18.07.2019 r.    

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: poniedziałek, 10 cze 2019 08:12
Data opublikowania: poniedziałek, 10 cze 2019 08:14
Data przejścia do archiwum: piątek, 19 lip 2019 08:06
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 349 razy