Urząd Miejski w Orzyszu

Posiedzenie Komisji Gospodarczo – Finansowej, Inwestycji oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Orzyszu

17 kwietnia 2019 r. o godz. 13:00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Rynek 3.

1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum Komisji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
4.    Rozpatrzenie projektów uchwał na VIII Sesję Rady Miejskiej w Orzyszu w sprawie:
a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, (Muzeum)
b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, ( Dom Kultury)
c) zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Orzysz,
d) sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej,
e) przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej,
f) wyrażenie zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki ,, Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu” Spółka z o.o. z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.
g) zmiany WPF Gminy Orzysz na lata 2019-2029;
h) zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2019.
5.    Wnioski, zapytanie, informacje.

Data powstania: czwartek, 11 kwi 2019 16:13
Data opublikowania: czwartek, 11 kwi 2019 16:15
Data przejścia do archiwum: środa, 5 cze 2019 13:15
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 117 razy