Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Termin obrad VII Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506.) z w o ł u j ę VII sesję Rady Miejskiej w Orzyszu na dzień 11 kwietnia 2019 r. (czwartek) o godz. 14.00 w sali narad p. 113 Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Rynek 3.

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2.    Wybór Sekretarza obrad VII sesji.
3.    Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad VII sesji.     
4.    Rozpatrzenie i przyjęcie Oświadczenia Rady Miejskiej w Orzyszu zawierające stanowisko w sprawie planowanego przebiegu Budowy drogi ekspresowej S16 na odcinku Mrągowo – Orzysz – Ełk.
5.    Informacje.
6.    Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady

/-/ Anna Pilarczyk

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 9 kwi 2019 15:44
Data opublikowania: wtorek, 9 kwi 2019 15:49
Data przejścia do archiwum: środa, 5 cze 2019 13:15
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 559 razy