Urząd Miejski w Orzyszu

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Orzyszu

21 marca 2019 r. o godz. 12:00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Rynek 3.

Proponowany porządek dzienny:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Debata o sytuacji w rolnictwie w gminie Orzysz z uwzględnieniem gospodarki łowieckiej oraz szkód łowieckich.
    a) wystąpienia,
    b) pytania.
4. Funkcjonowanie Gminnej Spółki Wodnej.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał na VI Sesję Rady Miejskiej w Orzyszu w sprawie:
     a) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019 w gminie Orzysz;
   b) określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Orzysz na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie  nieekologicznych źródeł ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Orzysz;
    c) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw położonych na terenie Gminy Orzysz.
6. Wnioski, zapytania, informacje.

Data powstania: piątek, 15 mar 2019 08:06
Data opublikowania: piątek, 15 mar 2019 08:11
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 71 razy