Urząd Miejski w Orzyszu

Posiedzenie Komisji Gospodarczo – Finansowej, Inwestycji oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Orzyszu

20 marca 2019 r. o godz. 13:00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Rynek 3.

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum Komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
4. Przebieg aktualnych inwestycji – przewidziane w II – III kwartale 2019 r.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał na VI Sesję Rady Miejskiej w Orzyszu w sprawie:
    a) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019 w gminie Orzysz;
    b) określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Orzysz na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie   
        nieekologicznych źródeł ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Orzysz;
    c) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw położonych na terenie Gminy Orzysz;
    d) zmiany WPF Gminy Orzysz na lata 2019-2029;
    e) zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2019.
6. Wnioski, zapytanie, informacje.

Data powstania: piątek, 15 mar 2019 07:57
Data opublikowania: piątek, 15 mar 2019 08:04
Data przejścia do archiwum: środa, 5 cze 2019 13:14
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 140 razy