Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr geod. 265/5 o pow. 0,0350 ha, obręb Orzysz.

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako LzVI – grunty zadrzewione i zakrzewione.  

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr 12827 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami. Oznaczenie wg księgo wieczystej – nieoznaczona.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Obrębu Nowe Guty nieruchomość oznaczona jest symbolem: A4UTS – teren projektowanej zabudowy rekreacyjno –sportowej związanej z funkcją turystyki wodnej.

Miesięczna wysokość czynszu – 516,60 zł brutto (1,20 zł / m2 – czynsz dzierżawny gruntu na działalność handlową i usługową o powierzchni do 0,5000 ha – stawka miesięczna)

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 15 każdego miesiąca na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu
nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001.

W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza.

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat z przeznaczeniem na cele handlowe i usługowe.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 12.03.2019 r. do dnia 02.04.2019 r.    

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: środa, 13 mar 2019 09:35
Data opublikowania: środa, 13 mar 2019 09:36
Data przejścia do archiwum: środa, 3 kwi 2019 11:11
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 319 razy