Urząd Miejski w Orzyszu

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do najmu w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony.

Przedmiotem najmu jest budynek gospodarczy o pow. 29,90 m2 znajdujący się na działce oznaczonej nr geod. 204/24 w Orzyszu przy ul. Ełckiej.            

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako B – tereny mieszkaniowe.   

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012921/0 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolem: MWU – tereny zabudowy wielorodzinnej i usług nieuciążliwych.

Miesięczna wysokość czynszu – 48,91 zł brutto / miesiąc (1,33 zł netto / m2 – za pomieszczenia
w budynkach gospodarczych – stawka miesięczna).

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 15 każdego miesiąca na konto Administratora Sp. z o.o., Oddział w Orzyszu.

W czasie trwania najmu Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza.

Najemca pokrywa wszelkie podatki obciążające przedmiot dzierżawy oraz wszelkie należności z tytułu użytkowania nieruchomości w tym: podatek od nieruchomości.  

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do najmu w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 05.03.2019 r. do dnia 26.03.2019 r.   

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: środa, 6 mar 2019 15:10
Data opublikowania: środa, 6 mar 2019 15:11
Data przejścia do archiwum: środa, 27 mar 2019 10:26
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 80 razy