Urząd Miejski w Orzyszu

Posiedzenie Komisji Gospodarczo – Finansowej, Inwestycji oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Orzyszu

20 lutego 2019 r. (środa) o godz.13:00 w Sali Nr 113 Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Rynek 3.

1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum Komisji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z ostatniego wspólnego posiedzenia Stałych Komisji.
4.    Gospodarowanie mieniem gminnym, gospodarka nieruchomościami w roku 2018 i plany na 2019.
5.    Rozpatrzenie projektów uchwał na V Sesję Rady Miejskiej w Orzyszu w sprawie:
       a) najmu budynku gospodarczego na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej;
       b) połączenia Sołectwa Osiki i sołectwa Dąbrówka;
       c) zmiany Statutu Gminy Orzysz;
       d) zmiany WPF Gminy Orzysz na lata 2019-2029;
       e) zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2019.
6.    Wnioski, zapytanie, informacje.

Data powstania: piątek, 15 lut 2019 12:10
Data opublikowania: piątek, 15 lut 2019 12:46
Data przejścia do archiwum: środa, 5 cze 2019 13:13
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 226 razy