Urząd Miejski w Orzyszu

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr geod. 11/64 o pow. 600,00 m2, miejscowość Szwejkówko, obręb geod. Grzegorze, gmina Orzysz.

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako Ba – tereny przemysłowe.  

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00036275/3 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.

Nieruchomość w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Orzysz znajduje się w strefie IV – osadniczo - rolniczej w obszarze IVA aktywizacji gospodarczej.

Roczna wysokość czynszu – 48,00 zł (0,08 zł / m2 - na cele rolne do 1 ha, nie mniej niż 20,00 zł za działkę – stawka roczna).

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 01 października każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001.

W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza.

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat z przeznaczeniem na cel rolny.  

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 28.01.2019 r. do dnia 18.02.2019 r.

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: środa, 30 sty 2019 14:28
Data opublikowania: środa, 30 sty 2019 14:29
Data przejścia do archiwum: wtorek, 19 lut 2019 07:35
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 152 razy