Urząd Miejski w Orzyszu

Wspólne posiedzenie

Komisji Gospodarczo – Finansowej, Inwestycji oraz Porządku Publicznego, Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury, Sportu oraz Turystyki i Promocji Gminy, Rady Miejskiej w Orzyszu, odbędzie się 23 stycznia 2019 r. (środa) o godz.1300 w Sali Nr 113 Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Rynek 3.

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum Komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego wspólnego posiedzenia Stałych Komisji.
4. Przygotowanie do sezonu zimowego - utrzymanie dróg oraz chodników powiatowych i gminnych na ternie gminy Orzysz.
5. Formy aktywności edukacyjnej i ruchowej w czasie ferii zimowych.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał na IV Sesję Rady Miejskiej w Orzyszu w sprawie:
a) udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Orzysz;
b) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok;
c) zmian w Statucie Rady Seniorów Gminy Orzysz;
d) zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Miejsko – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu;
e) wystąpienia Gminy Orzysz ze Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna ,, Mazury Południowe”;
f) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw położonych na terenie Gminy Orzysz;
g) wyznaczenia przedstawiciela Rady Miejskiej w Orzyszu do Zespołu Interdyscyplinarnego;
h) zmiany WPF Gminy Orzysz na lata 2019-2029;
i) zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2019;
j) oświadczenie zawierające stanowisko w sprawie realizacji planowanej inwestycji pn.: „Budowa sześciu budynków inwentarskich – kurników o łącznej maksymalnej obsadzie 1320 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym nr 200/1 w miejscowości Sumki gmina Orzysz.
7. Wnioski, zapytanie, informacje.

Data powstania: piątek, 18 sty 2019 15:58
Data opublikowania: piątek, 18 sty 2019 16:01
Data przejścia do archiwum: środa, 5 cze 2019 13:13
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 128 razy