Urząd Miejski w Orzyszu

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego - lokal usługowy nr 2 przy ul. Ogrodowej 1 w Orzyszu

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz przeznaczonego do sprzedaży lokalu usługowego w budynku wraz ze sprzedażą udziału w elementach wspólnych budynku oraz prawa własności udziału części ułamkowej gruntu, będącego własnością gminy Orzysz w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości lokalowej usługowejnr 2 w budynku nr 1 w Orzyszu przy ul. Ogrodowej.   

OPIS LOKALU:
Powierzchnia lokalu: 132,90 m2.
Powierzchnia przynależnej piwnicy: 78,93 m2.
Usytuowanie: I piętro.   
Lokal składa się z 6 pomieszczeń biurowych, magazynu, korytarza i toalety, z jednego pomieszczenia przynależnego znajdującego się na parterze budynku, oraz z czterech pomieszczeń piwnicznych wraz z toaletami.
 
Do lokalu przynależy udział 21183/32280 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu działki o nr geod. 250/5 o powierzchni 193,00 m2.

OPIS BUDYNKU:
Budynek usługowy, podpiwniczony, położony przy ul. Ogrodowej 1 w centrum miasta. Budynek zlokalizowany jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej wielolokalowej i usługowej.

Podstawowe dane techniczne:
- całkowita powierzchnia użytkowa budynku: 322,80 m2,
- powierzchnia użytkowa lokali użytkowych – 232,82 m2
- powierzchnia piwnic przynależnych – 89,98 m2

Ilość lokali – 2 lokale usługowe.

Instalacje: elektryczna, wodna z sieci, kanalizacyjna do sieci, ogrzewanie centralne – miejskie.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00042161/6 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.

Wartość nieruchomości: 214 634,00 zł brutto.

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego
w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 25.02.2019 r.
 
Jeśli w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej.
Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z przetargu.                            
Szczegółowe informację o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 210.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 14.01.2019 r. do dnia 25.02.2019 r.  

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: poniedziałek, 14 sty 2019 14:36
Data opublikowania: poniedziałek, 14 sty 2019 14:38
Data przejścia do archiwum: wtorek, 26 lut 2019 09:24
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 219 razy