Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres dziesięciu lat.

Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr geod. 111/30 o  pow. 30,00 m2, obręb Orzysz.

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako Bi – inne tereny zabudowane

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00026621/1 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolem: MWU – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług nieuciążliwych.

Miesięczna wysokość czynszu – 36,90 zł brutto (1,00 zł / m2 – pod istniejącymi garażami, budynkami, budowlami – stawka miesięczna).

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 15 każdego miesiąca na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001.

W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza.

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat pod budynkiem garażowym.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 10.01.2019 r. do dnia 31.01.2019 r.  

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: poniedziałek, 14 sty 2019 09:15
Data opublikowania: poniedziałek, 14 sty 2019 09:17
Data przejścia do archiwum: piątek, 1 lut 2019 09:49
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 263 razy