Urząd Miejski w Orzyszu

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat.

Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr geod.324/39 o  pow. 32,00 m2, obręb Orzysz.

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.  

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00022145/2 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolem: MWU – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług nieuciążliwych.

Miesięczna wysokość czynszu – 39,36 zł brutto (1,00 zł / m2 – pod istniejącymi garażami, budynkami, budowlami – stawka miesięczna).

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 15 każdego miesiąca na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001.

W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza.

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat z przeznaczeniem na postawienie garażu typu „blaszak”.     

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 08.01.2019 r. do dnia 29.01.2019 r.   

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: środa, 9 sty 2019 10:09
Data opublikowania: środa, 9 sty 2019 10:10
Data przejścia do archiwum: środa, 30 sty 2019 13:50
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 98 razy