Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie projektu rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla istniejącej i planowanej zabudowy mieszkaniowej przy ulicy 1 Maja w Orzyszu, którego szacunkowa wartość nie przekracza kwoty równowartości 30 000,00 euro i zostanie ono udzielone zgodnie z art. 4 ust 8 ustawy 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1968 ze zm.) informuję, iż wybrano do realizacji najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Nazwa wykonawcy:    Murawski Mariusz
Adres Wykonawcy:    ul. Pogodna 29C / 1, 15-365 Białystok
Cena oferty brutto:    9 500,00 zł.  

Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza cena.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

1)Nazwa wykonawcy:    INSTAL-SANT KRYSTIAN DYDAK
Adres Wykonawcy:    ul. Warta 29, 42-300 Myszków
Cena oferty brutto:    29 889,00 zł

2)Nazwa wykonawcy:    Murawski Mariusz
Adres Wykonawcy:    ul. Pogodna 29C / 1, 15-365 Białystok
Cena oferty brutto:    9 500,00 zł.  

3)Nazwa wykonawcy:    SAN-PROJEKT Anna Grodkiewicz, Projektowanie Sieci i Instalacji Sanitarnych
Adres Wykonawcy:    ul. Wilczyńskiego 6a / 14, 10-686 Olsztyn
Cena oferty brutto:    30 627,00 zł.  

4)Nazwa wykonawcy:    Pracownia Projektowa Inżynierii Sanitarnej „SANSYSTEMS” Wojciech Panek
Adres Wykonawcy:    ul. Kraszewskiego 28, 14-240 Susz
Cena oferty brutto:    43 050,00 zł.  

5)Nazwa wykonawcy:    Zakład Obsługi Inwestycji „KOMPLEX-BUD”
Adres Wykonawcy:    ul. Królowej Jadwigi 18C / 4, 11-500 Giżycko
Cena oferty brutto:    15 375,00 zł.

6)Nazwa wykonawcy:    DRAFT Usługi Projektowe
Adres Wykonawcy:    ul. Żołnierska 33/35, 10-560 Olsztyn
Cena oferty brutto:    35 424,00 zł.  

7)Nazwa wykonawcy:    PROJEKTOR, Renata Kuczyńska-Szulcbacher
Adres Wykonawcy:    ul. Nowowieczna 85c, 16-400 Suwałki
Cena oferty brutto:    26 691,00 zł.  

8)Nazwa wykonawcy:    Projektowanie i Nadzór w Budownictwie, Roman Stańczyk
Adres Wykonawcy:    ul. Królowej Jadwigi 18C / 4, 11-500 Giżycko
Cena oferty brutto:    11 000,00 zł.  

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: wtorek, 8 sty 2019 08:23
Data opublikowania: wtorek, 8 sty 2019 08:26
Data przejścia do archiwum: czwartek, 17 sty 2019 08:03
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 381 razy