Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Termin wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Orzyszu.

Z A P R A S Z A M Y na wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczo – Finansowej, Inwestycji oraz Porządku Publicznego, Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury, Sportu oraz Turystyki i Promocji Gminy z Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Orzyszu, które odbędzie się w dniu 27 listopada 2018 r. (wtorek) o godz.13. 00 w Sali Nr 1 Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Giżycka 15.

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Stwierdzenie kworum Komisji.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego wspólnego posiedzenia Stałych Komisji.
4. Podatki i opłaty lokalne na 2019 rok – projekty uchwał w sprawie:
a) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
b) obniżenia ceny skupu żyta – przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Orzysz.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał na II Sesję Rady Miejskiej w Orzyszu w sprawie:
a) Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Orzysz,
b) nieodpłatnego nabycia nieruchomości (dz. 152/2),
c)  nieodpłatnego nabycia nieruchomości (dz. 155/2),
d) powołania przedstawiciela Rady Miejskiej do MZM-GO,
e) zmiany WPF Gminy Orzysz na lata 2018-2026,
f) zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2018,
g) wynagrodzenia Burmistrza Orzysza.
6. Wnioski, zapytanie, informacje.

 Przew. Komisji Gosp-Finan.    Przew. Komisji Oświaty          Z-ca Przew. Komisji   Rolnictwa      

     Andrzej Rogiński                  Dorota Sienkiewicz                         Halina Mikucka     

Data powstania: piątek, 23 lis 2018 15:22
Data opublikowania: piątek, 23 lis 2018 15:31
Data przejścia do archiwum: środa, 5 cze 2019 12:43
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 534 razy