Urząd Miejski w Orzyszu

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do najmu w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony.

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowo – usługowy o pow. 110,97 m2 znajdujący się w budynku nr 1 przy ul. Ogrodowej w Orzyszu.            

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako B – tereny mieszkaniowe.   

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00042159/9 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolem: MWU – tereny zabudowy wielorodzinnej i usług nieuciążliwych.      

Miesięczna wysokość czynszu – 1 474,12 zł brutto / miesiąc (10,80 zł netto / m2 – za najem pomieszczenia pod działalność gospodarczą – prowadzenie apteki – stawka miesięczna).

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 15 każdego miesiąca na konto Administratora Sp. z o.o., Oddział w Orzyszu.

W czasie trwania najmu Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza.

Najemca pokrywa wszelkie podatki obciążające przedmiot dzierżawy oraz wszelkie należności z tytułu użytkowania nieruchomości w tym: podatek od nieruchomości, opłaty za media, wywóz odpadów itp.

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do najmu w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 29.10.2018 r. do dnia 19.11.2018 r. 

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: poniedziałek, 29 paź 2018 08:58
Data opublikowania: poniedziałek, 29 paź 2018 08:59
Data przejścia do archiwum: środa, 21 lis 2018 12:02
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 128 razy