Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
Burmistrz Orzysza informuje o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na "rozbudowie drogi krajowej nr 16 w miejscowości Wierzbiny gmina Orzysz, odcinek drogi od km 263+200 do km 265+800 wraz z rozbudową skrzyżowań z drogami powiatowymi, budową zatok autobusowych, budową chodników, ciągów pieszo-rowerowych", przebiegajaca w sasiedztwie działek nr 181/1, 181/2, 188/1, 189/1, 271/64, 271/67, 271/68, 271/66, 272/3, 273/1, 412/1, 278, 413/1 i 413/2 położonych w obrębie Wierzbiny gmina Orzysz.
W związku z powyższym informuję, że w terminie do dnia 27 kwietnia 2006r. można przed wydaniem decyzji wypowiedzić się w przedmiotowej sprawie co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Urzędzie Miejskim w Orzyszu przy ul. Giżyckiej 15, pokój nr 22.
Brak wniosków i uwag w tym terminie spowoduje wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na podstawie materiału dowodowego znajdującego się w akatach sprawy.
Data powstania: czwartek, 20 kwi 2006 08:51
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 kwi 2006 10:47
Opublikował(a): Jarosław Kubrak
Zaakceptował(a): Jadwiga Gryncewicz
Artykuł był czytany: 1225 razy