Urząd Miejski w Orzyszu

Termin wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Orzyszu.

Z A P R A S Z A M Y na wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczo – Finansowej, Inwestycji oraz Porządku Publicznego, Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury, Sportu oraz Turystyki i Promocji Gminy z Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Orzyszu, które odbędzie się w dniu 15 października 2018 r. (poniedziałek) o godz.13. 00 w Sali Nr 1 Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Giżycka 15.

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej.
3. Funkcjonowanie oświaty w Gminie Orzysz.
4. Założenie do budżetu gminy na 2019 rok.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał na LVII Sesję Rady Miejskiej w Orzyszu w sprawie:
a) uchwalenia rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok;
b) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości;
c) najmu lokalu użytkowo – usługowego w drodze bezprzetargowej;
d) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy GDDKiA Oddział w Olsztynie a Gminą Orzysz w sprawie przyjęcia całorocznego utrzymania chodników, ciągów pieszo – rowerowych oraz zieleni;
e) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy GDDKiA Oddział w Olsztynie a Gminą Orzysz w sprawie przyjęcia całorocznego utrzymania chodników oraz zieleni;
f) zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2018.
6. Wnioski, zapytania, informacje.

Przew. Komisji Gosp-Finan.        Przew. Komisji Oświaty Przew.                 Komisji Rolnictwa
    /-/Edward Majewski                      /-/Andrzej Rogiński                        /-/ Tomasz Romanowski

Data powstania: piątek, 12 paź 2018 13:27
Data opublikowania: piątek, 12 paź 2018 13:35
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 mar 2019 10:49
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 143 razy