Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 32 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z póź. zm.) i art. 123 ustawy z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.) oraz na podstawie opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu znak: ZNS-4316/9/06 z dnia 13.03.06r., postanowienia Starosty Powiatowego w Piszu znak: ROŚ-7633/11/06 z dnia 05.04.06r.
Burmistrz Orzysza podaje do publicznej wiadomości, że wydał postanowienie stwierdzające, że nie zachodzi potrzeba sporządzenia raportu o oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "rozbudowie drogi krajowej nr 16 w miejscowości Wierzbiny gmina Orzysz od km 263+200 do km 265+800 wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi, budowa zatok autobusowych, chodników i ciągów pieszo-rowerowych, przebiegająca w sąsiedztwie działek nr 181/1, 181/2, 188/1, 189/1, 271/64, 271/67, 271/68, 271/66, 272/6, 273/1, 412/1, 278, 413/1 i 413/2 położonych w miejscowości Wierzbiny gmina Orzysz. Zgodnie z cytowaną ustawą , każdy ma prawo składania uwag i wniosków do przedłożonych do wglądu dokumentów planowanej inwestycji w terminie 7 dni. W związku z powyższym, uwagi i wnioski w sprawie planowanego przedsięwzięcia należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Giżycka 15 w godz. od 7,30 do 15,30 do dnia 20 kwietnia 2006r.
Data powstania: wtorek, 11 kwi 2006 11:53
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: piątek, 21 kwi 2006 11:09
Opublikował(a): Jarosław Kubrak
Zaakceptował(a): Jadwiga Gryncewicz
Artykuł był czytany: 1152 razy