Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
Burmistrz Orzysza informuje o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA nr 24578 Bemowo Piskie wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działce nr ewidencyjny 486/3, położonej w obrębie Wierzbiny gmina Orzysz, wszczętej na wniosek z dnia 26 stycznia 2006r. Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. w Warszawie.
W związku z powyższym informuję, że w terminie do dnia 21 kwietnia 2006r. można przed wydaniem decyzji wypowiedzić się w przedmiotowej sprawie co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań (w Urzędzie Miejskim w Orzyszu przy ul. Giżyckiej 15, pok. nr 22).
Po upływie ww. terminu zostanie wydana decyja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na przemiotowe przedsięwzięcie.
Data powstania: wtorek, 11 kwi 2006 11:35
Data opublikowania: środa, 12 kwi 2006 12:33
Data przejścia do archiwum: niedziela, 23 kwi 2006 21:31
Opublikował(a): Jarosław Kubrak
Zaakceptował(a): Jadwiga Gryncewicz
Artykuł był czytany: 1425 razy