Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 121 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres trzech lat z przeznaczeniem na cele rolne.

Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości oznaczonej nr geod. 519 o powierzchni 41,50 m2 położona w obrębie miasta Orzysz, przy ul. Wojska Polskiego 34.

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako B – tereny mieszkaniowe.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012885/8 i nie jest obciążona prawami osób trzecich.  

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolem MWU – tereny zabudowy wielorodzinnej i usług nieuciążliwych.  

Roczna wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego – 20,00 zł.

Wylicytowany czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 01 października każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001.

W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza.

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres do 3 lat z przeznaczeniem na cele rolne.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 26.09.2018 r. do dnia 18.10.2018 r.

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: poniedziałek, 1 paź 2018 11:06
Data opublikowania: poniedziałek, 1 paź 2018 11:08
Data przejścia do archiwum: piątek, 19 paź 2018 07:16
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 386 razy