Urząd Miejski w Orzyszu

Termin obrad LVI Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994.) z w o ł u j ę LVI sesję Rady Miejskiej w Orzyszu na dzień 26 WRZEŚNIA 2018 r. (środa) o godz. 13.00 w sali Widowiskowo-Sportowej przy Gimnazjum w Orzyszu.

Porządek dzienny:

A. Wstępne czynności organizacyjne:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z LV sesji.
3. Wybór Sekretarza obrad LVI sesji.
4. Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad LVI sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wystąpienia różne.

B. Część sprawozdawcza:
7. Informacja Burmistrza o pracach między sesjami.
8. Informacja Przewodniczącego Rady o pracach Rady między sesjami.
9. Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonej kontroli.

C. Zasadnicza część obrad:
10. Informacja o realizacji budżetu gminy za I półrocze 2018 r.

D. Część uchwałodawcza:
11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) zaliczenia dotychczasowej drogi powiatowej Nr 4663N do kategorii dróg gminnych;
b) zmiany zasad używania logo Gminy Orzysz;
c) zasad używania herbu Gminy Orzysz do celów komercyjnych i reklamowych;
d) zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2018.

E. Statutowe elementy obrad:
12. Odpowiedzi na interpelacje.
13. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
14. Zamknięcie obrad  LVI sesji.

Przewodniczący Rady

Adam Myka

Pliki do pobrania:

  • Ad. 11 a Data dodania: 21 wrz 2018 12:28
  • Ad. 11 b Data dodania: 21 wrz 2018 12:29
  • Ad. 11c Data dodania: 21 wrz 2018 12:29
  • Ad. 11 d Data dodania: 21 wrz 2018 12:30
Data powstania: czwartek, 20 wrz 2018 12:18
Data opublikowania: piątek, 21 wrz 2018 12:30
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 mar 2019 10:49
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 179 razy