Urząd Miejski w Orzyszu

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

Przedmiotem sprzedaży jest udział w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości zabudowanej o nr geod. 104 o pow. 0,6600 ha, położonej w miejscowości Pianki 21, Gmina Orzysz.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość sklasyfikowana jest jako: BR-PsIII – grunty rolne zabudowane, PsIII - pastwiska trwałe, PsIV – pastwiska trwałe.
Nieruchomość położona we wsi Pianki 21 w gminie Orzysz, w obrębie zwartej zabudowy wsi.
W sąsiedztwie znajdują się tereny rolnicze i grunty rolne zabudowane. Dojazd drogą utwardzoną.
Odległość od miasta Orzysz ok. 10 km.
Na działce znajduje się budynek mieszkalny wolnostojący, parterowy, z nieużytkowym poddaszem, częściowo podpiwniczony. Stan techniczny budynku określa się jako zły (na skutek zużycia dachu ściany i sufity zawilgocone, spękane ściany konstrukcyjne, część dachu zapadnięta).  
Na działce znajdują się ponadto murowany budynek gospodarczy oraz stodoła. Budynek gospodarczy w słaby stanie technicznym. W budynku tym wydzielone są cztery pomieszczenia - po dwa dla każdego lokalu – do sprzedawanego lokalu przynależą pomieszczenia o pow. 68,33 m2. Budynek stodoły o powierzchni 146,90 m2 nie jest podzielony, przynależy do lokali
w odpowiednich udziałach.

Opis pomieszczeń mieszkalnych przynależnych Gminie Orzysz w ramach udziału 1/2:
Pomieszczenia przeznaczone do sprzedaży położone są na parterze budynku. Część przynależna Gminy składa się z 3 pokoi. Pomieszczenia przechodnie. Kuchnia wspólna z lokalem nr 1. Powierzchnia użytkowa wg pomiaru 39,68 m2.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00009058/8 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.
Nieruchomość w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Orzysz znajduje się w strefie IV – osadniczo – rolniczej w obszarze IVA – aktywizacji gospodarczej.

Cena sprzedaży nieruchomości brutto wynosi 15 039,00 zł.

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełni warunek:
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek
o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 26.10.2018 r.

Jeśli w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta w formie przetargu nieograniczonego.

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej.
Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z przetargu.                            
Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 14.09.2018 r. do dnia 26.10.2018 r.   

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: poniedziałek, 17 wrz 2018 10:50
Data opublikowania: poniedziałek, 17 wrz 2018 10:54
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 29 paź 2018 08:02
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 315 razy