Urząd Miejski w Orzyszu

Termin wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Orzyszu.

Z A P R A S Z A M Y na wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczo – Finansowej, Inwestycji oraz Porządku Publicznego, Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury, Sportu oraz Turystyki i Promocji Gminy z Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Orzyszu, które odbędzie się w dniu 19 września 2018 r. (środa) o godz.14. 00 w Sali Nr 1 Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Giżycka 15.

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej.
3. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał na LVI Sesję Rady Miejskiej w Orzyszu w sprawie:
a) zaliczenia dotychczasowej drogi powiatowej Nr 4663N do kategorii dróg.
b)zmiany zasad używania logo Gminy Orzysz;
c) zasad używania herbu Gminy Orzysz do celów komercyjnych i reklamowych;
d)zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2018.
5. Wnioski, zapytania, informacje.

Przew. Komisji Oświaty        Przew. Komisji Rolnictwa         .  Przew. Komisji Gosp-Finan.

     /-/Andrzej Rogiński           /-/Tomasz Romanowski                   /-/  Edward Majewski      

Data powstania: piątek, 14 wrz 2018 16:30
Data opublikowania: piątek, 14 wrz 2018 16:33
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 mar 2019 10:49
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 173 razy