Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - lokal mieszkalny, ul. Ełcka 21/4 w Orzyszu

Zgodnie z art. 39 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) ogłaszam drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej mieszkalnej nr 4 w budynku wielorodzinnym nr 21 w Orzyszu, przy ul. Ełckiej z jednoczesną sprzedażą udziału w wysokości 1064/10000 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki gruntu o nr geod. 110/3 o powierzchni 887,00 m2.

1. Nieruchomość ujęta została w wykazie nr WIG.6840.11.2018.KOW z dnia 12.04.2017 r., podanym do publicznej wiadomości w dniu 12.04.2018 r.
2. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony ustalony na dzień 02.07.2018 r. ogłoszeniem o przetargu nr WIG.6840.10.2018.KOW z dnia 28.05.2018 r. podanym do publicznej wiadomości w dniu 28.05.2018 r. zakończony został wynikiem negatywnym, ze względu na to, że nikt nie wpłacił wadium i nikt nie przystąpiła do przetargu.  
3. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00038187/3 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.
4. Opis nieruchomości:
Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości lokalowej mieszkalnej nr 4 w budynku wielorodzinnym nr 21 w Orzyszu przy ul. Ełckiej z jednoczesną sprzedażą udziału
w wysokości 1064/10000 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki gruntu o nr geod. 110/3 o powierzchni 887,00 m2.

OPIS LOKALU MIESZKALNEGO:
Powierzchnia użytkowa lokalu: 41,95 m2
Usytuowanie: parter.
Mieszkanie składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, sieni i przynależnej piwnicy o pow. 1,27m2.
Pomieszczenia przechodnie.
Instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacyjna, ogrzewania piecowe.
Stan techniczny – do remontu.  
Do lokalu przynależy udział 1064/10000 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki gruntu o nr geod. 110/3 o łącznej powierzchni 887,00 m2.

OPIS BUDYNKU:
Budynek mieszkalny wielorodzinny, 3-kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, położony przy ul. Ełckiej 21.   

Całkowita powierzchnia użytkowa w budynku: 406,05 m2.
Ilość lokali: 7

5. Cena wywoławcza nieruchomości: 20 000,00 brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
6. Przetarg odbędzie się w dniu 22 października 2018 roku, godz. 13:00 w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, sala nr 1 (sala posiedzeń).
7. Wadium 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta  02 9364 0000 2003 0001 9817 0007.
Ustala się termin wpłacenia wadium na ww. konto do dnia 18 października 2018 roku.
Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień uznania rachunku Urzędu Miejskiego w Orzyszu kwotą wadium.
9. Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 200,00 zł.
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustne kolejne postąpienia ceny, które nie mogą być niższe niż 200,00 zł.
10. Kandydatem na nabywcę powyższej nieruchomości zostaje osoba, która zaoferowała najwyższą cenę.
11. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
12. W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu wadium przepada na rzecz Gminy Orzysz.
13. Organizator przetargu zawiadomi uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
14. Nabywca powinien wpłacić cenę przetargową przed zawarciem aktu notarialnego na konto podane w protokole z przetargu najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego.
15. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
16. Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli, żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu.
17. Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu pokój nr 46.
    
Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniu 14.09.2018 r.

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 14 wrz 2018 14:53
Data opublikowania: piątek, 14 wrz 2018 14:55
Data przejścia do archiwum: wtorek, 23 paź 2018 10:07
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 833 razy