Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. 411/79 o pow. 0,0850  ha wraz z pomieszczeniami garażowymi o łącznej powierzchni 145,84 m2, położona w obrębie geod. miasta Orzysz.  
 
Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako Bi – inne tereny zabudowane.  

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00029229/4 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolem: UN – tereny usług nieuciążliwych.     

Miesięczna wysokość czynszu łącznie – 740,33 zł brutto, w tym:
- 261,38 zł brutto (0,25 zł / m2 – nabytego od Agencji Mienia Wojskowego i Wojskowej Agencji Mieszkaniowej – stawka miesięczna).
- 478,95 zł brutto (2,67 zł netto / m2 – za pomieszczenia w budynkach garażowych – stawka miesięczna).

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 15 każdego miesiąca na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001.

W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza.

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 13.09.2018 r. do dnia 04.10.2018 r. 

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: piątek, 14 wrz 2018 13:57
Data opublikowania: piątek, 14 wrz 2018 14:15
Data przejścia do archiwum: piątek, 5 paź 2018 07:33
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 369 razy