Urząd Miejski w Orzyszu

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz. 121ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr geod. 44/2 o pow. 900 m2, obręb Gaudynki.  

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako RIIIb – grunty orne.  

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr 13608 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami. Oznaczenie wg księgo wieczystej – nieoznaczona.  

Nieruchomość w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Orzysz znajduje się w strefie  II - parkowo – ochronnej w obszarze IIA rolniczo –turystycznym o głównych funkcjach ochronnych. o obszarze „IIIB – leśno – turystyczny”.

Roczna wysokość czynszu - 72,00 zł (0,08 zł / m2 - na cele rolne do 1 ha, nie mniej niż 20,00 zł za działkę – stawka roczna).

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 01 października każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001.

W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza.

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat z przeznaczeniem na cel rolny.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 10.09.2018 r. do dnia 01.10.2018 r.

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: środa, 12 wrz 2018 08:53
Data opublikowania: środa, 12 wrz 2018 08:54
Data przejścia do archiwum: wtorek, 2 paź 2018 07:41
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 131 razy