Urząd Miejski w Orzyszu

Termin obrad LV sesji rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994.) z w o ł u j ę LV sesję Rady Miejskiej w Orzyszu na dzień 29 sierpnia 2018 r. (środa) o godz. 13.00 w sali Widowiskowo-Sportowej przy Gimnazjum w Orzyszu.

Porządek dzienny:

       A. Wstępne czynności organizacyjne:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Przyjęcie protokołu z LIV sesji.
 3. Wybór Sekretarza obrad LV sesji.
 4. Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad LV sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wystąpienia różne
  B. Część sprawozdawcza:
 7. Informacja Burmistrza o pracach między sesjami.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady o pracach Rady między sesjami.
 9. Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonej kontroli.
  C. Zasadnicza część obrad:
 10. Gospodarowanie mieniem gminnym w latach 2014-2018.
  D. Część uchwałodawcza:
 11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  a) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (obręb geod. Pianki)
  b) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (obręb geod. Orzysz),
  c) aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Orzysz na lata 2015-2020
  d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz na lata 2018-2026,
  e) zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2018
  E. Statutowe elementy obrad:
 12. Odpowiedzi na interpelacje.
 13. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
 14. Zamknięcie obrad LV sesji.

Przewodniczący Rady

(-) Adam Myka

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 23 sie 2018 12:53
Data opublikowania: czwartek, 23 sie 2018 13:35
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 mar 2019 10:49
Opublikował(a): Monika Steć
Zaakceptował(a): Monika Steć
Artykuł był czytany: 343 razy