Urząd Miejski w Orzyszu

Termin wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Orzyszu

Z A P R A S Z A M Y na wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczo – Finansowej, Inwestycji oraz Porządku Publicznego, Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury, Sportu oraz Turystyki i Promocji Gminy z Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Orzyszu, które odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2018 r. (środa) o godz.13. 00 w Sali Nr 1 Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Giżycka 15.

Porządek spotkania

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej.
 3. Stan zaawansowania prac remontowych na obiekcie ratusza.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał na LV Sesję Rady Miejskiej w Orzyszu w sprawie:
  a) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (położonej w obrębie geodezyjnym Pianki),
  b) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (na nieruchomości gruntowe stanowiące własność Skarbu Państwa),
  c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz na lata 2018-2026,
  d) zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2018.
 5. Wnioski, zapytania, informacje.

 

  Przew. Komisji Oświaty                    Przew. Komisji Rolnictwa                 Przew. Komisji Gosp-Finan.

     (-) Andrzej Rogiński                      (-) Tomasz Romanowski                       (-) Edward Majewski      

Data powstania: czwartek, 16 sie 2018 11:38
Data opublikowania: czwartek, 16 sie 2018 11:44
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 mar 2019 10:49
Opublikował(a): Monika Steć
Zaakceptował(a): Monika Steć
Artykuł był czytany: 200 razy