Urząd Miejski w Orzyszu

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem o powierzchni użytkowej 20,00 m2 oznaczonej nr geod. 152/47 o pow. 0,0090 ha, obręb Orzysz.

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako Tr – inne tereny zabudowane.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/000026313/9 i nie jest obciążona hipotecznie.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolem: ZS-1 – tereny związane ze sportem, turystyką i rekreacją.   

Miesięczna wysokość czynszu wynosi łącznie 206,64 zł brutto, w tym:
- działka niezabudowana o pow. 90,00 m2 – 132,84 zł brutto (1,20 zł / m2 – z przeznaczeniem na działalność handlową i usługową o pow. do 0,50 ha  – stawka miesięczna)
- budynek o pow. 20,00 m2 – 73,80 zł brutto (3,00 zł – pod kioskami, pawilonami handlowymi i usługowymi – stawka miesięczna)

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 15 każdego miesiąca na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001.

W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza.

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat z przeznaczeniem na cel działalność usługową – gastronomiczną.  

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 27.07.2018 r. do dnia 19.08.2018 r.  

Z up. BURMISTRZA

Monika Łępicka - Gij

SEKRETARZ GMINY

 

 

Data powstania: poniedziałek, 30 lip 2018 11:27
Data opublikowania: poniedziałek, 30 lip 2018 11:29
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 20 sie 2018 09:12
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 109 razy