Urząd Miejski w Orzyszu

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat.

Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość niezabudowana oznaczonej nr geod. 145 o pow. 135,00 m2, obręb Grądy, gmina Orzysz.  

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako R IVa – grunty orne.    
    
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012882/7 nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość znajduje się w Strefie IV osadniczo – rolniczej, w obszarze IVb – podmiejsko – osadniczym.

Roczna wysokość czynszu 20,00 zł (0,08 zł / m2 – na cele rolne do powierzchni 1 ha, nie mniej niż 20,00 zł – stawka roczna).

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 01 października każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001.

W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza.

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat z przeznaczeniem na cel rolny.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 27.07.2018 r. do dnia 19.08.2018 r.  

Z up. BURMISTRZA

Monika Łępicka - Gij

SEKRETARZ GMINY

Data powstania: poniedziałek, 30 lip 2018 09:57
Data opublikowania: poniedziałek, 30 lip 2018 09:59
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 20 sie 2018 09:12
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 157 razy