Urząd Miejski w Orzyszu

Termin wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Orzyszu.

Z A P R A S Z A M Y na wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczo – Finansowej, Inwestycji oraz Porządku Publicznego, Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury, Sportu oraz Turystyki i Promocji Gminy z Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Orzyszu, które odbędzie się w dniu 18 lipca 2018 r. (środa) o godz.13:00 w Sali Nr 1 Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Giżycka 15.

Porządek spotkania

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał na LIV Sesję Rady Miejskiej w Orzyszu w sprawie:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie przez jednostkę organizacyjną w dzierżawę na okres 20 lat części nieruchomości będącej w trwałym zarządzie tej jednostki oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
b) nadania nazwy ulicy w mieście Orzysz,
c) nieodpłatnego nabycia nieruchomości,
d) przekazania projektu ,, Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Orzysz;
e) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży  i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Orzysz.
f) zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2018.
5. Wnioski, zapytania, informacje.

Przew. Komisji Oświaty        Przew. Komisji Rolnictwa        Przew. Komisji Gosp-Finan.
  /-/ Andrzej Rogiński             /-/ Tomasz Romanowski              /-/   Edward Majewski 

Data powstania: piątek, 13 lip 2018 13:35
Data opublikowania: piątek, 13 lip 2018 13:39
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 mar 2019 10:48
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 180 razy