Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat.

Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. 317/42 o pow. 30,00 m2, obręb Orzysz.

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako B – tereny mieszkaniowe.  

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012885/8 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolem: MWU – tereny zabudowy wielorodzinnej i usług nieuciążliwych.  

Miesięczna wysokość czynszu – 110,70 zł brutto (3,00 zł / m2 – pod kioskami, pawilonami handlowymi i usługowymi – stawka miesięczna),

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 15 każdego miesiąca na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001.

W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza.

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat pod istniejącym kioskiem handlowym.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 06.07.2018 r. do dnia 29.07.2018 r.     

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: czwartek, 12 lip 2018 11:06
Data opublikowania: czwartek, 12 lip 2018 11:07
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 30 lip 2018 09:54
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 341 razy