Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na wykonanie projektów technicznych na budowę obiektów centrum rekreacyjno-sportowego
PR. VII 341-1/06 Orzysz , dnia 2006-02-06OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

1) Zamawiający:
Gmina Orzysz reprezentowana przez
BURMISTRZA ORZYSZA

REGON 790671515
Adres
12-250 Orzysz , woj. Warmińsko- Mazurskie, powiat Pisz
ul. Giżycka 15

Internet :http//www.bip.orzysz.pl e-mail : krystyna.chludzinska@um.orzysz.pl
Nr kierunkowy 87/ tel. 424-10-64 fax 424-10-50

2) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

PROJEKTY TECHNICZNE NA BUDOWĘ OBIEKTÓW CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWEGO W ORZYSZU.

CPV 74222000-1 Usługi projektowania architektonicznego

3)Wartość zamówienia przyjęta przy wszczęciu postępowania ( bez VAT) 46.876,12 euro
Słownie : czterdzieści sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć 12/100 euro

4) Ogłoszenie o postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie bip.orzysz.pl

5) nie dopuszczono składanie ofert częściowych

6) Dane o ofertach:
a) liczba złożonych ofert 2
b) liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania 0

8) Ceny ofert:
a) cena najtańszej oferty ( bez VAT) 193.500 ,00zł
b) cena najdroższej oferty(bez VAT) 324.500,00 zł

9a) Wybrano następującą ofertę :
Firma : „PROJEKTOR” mgr inż. Renata Kuczyńska
REGON-790729249
16-400 Suwałki
ul. Noniewicza 93 C

Cena wybranej oferty z VAT : 236.070,00 zł
Słownie : dwieście trzydzieści sześć tysięcy siedemdziesiąt zł.
BURMISTRZ
Jan Aleszczyk
Data powstania: środa, 8 lut 2006 12:48
Data opublikowania: środa, 8 lut 2006 12:58
Data przejścia do archiwum: piątek, 17 lut 2006 07:44
Opublikował(a): Krystyna Chludzińska
Zaakceptował(a): Antoni Duda
Artykuł był czytany: 1784 razy