Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w obrębie geod. miasta Orzysz, przy ul. Wojska Polskiego:

Nr działki

Powierzchnia

Cena

Oznaczenie użytku

Przeznaczenie
w m.p.z.p. miasta Orzysz

572/1

0,3001 ha

77 186,00 zł

Bz, Tr

UU – tereny usług uciążliwych

572/3

0,3073 ha

79 038,00 zł

Bz

572/4

0,3000 ha

77 160,00 zł

Bz

572/5

0,3000 ha

77 160,00 zł

Bz

572/6

0,3000 ha

77 160,00 zł

Bz

572/7

0,3001 ha

77 186,00 zł

Bz

 

Opis nieruchomości:
Nieruchomości znajdują się na skraju zabudowy miasta Orzysz, na obszarze zabudowy usługowej uciążliwej. Działki mają kształt regularny, zbliżony do trapezu. Terem działek dość płaski. Dojazd do działek drogą gminną utwardzoną. Przy działkach przebiega sieć energetyczna.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00025934/1 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego
w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości tj. do dnia 07.08.2018 r.

Jeśli w/w nieruchomości nie zostaną sprzedane na wyżej określonych zasadach zostaną zbyte w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej.
Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z przetargu.                            
Szczegółowe informację o nieruchomościach będących przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 46.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 25.06.2018 r. do dnia 07.08.2018 r.  

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: poniedziałek, 25 cze 2018 12:57
Data opublikowania: poniedziałek, 25 cze 2018 12:59
Data przejścia do archiwum: środa, 8 sie 2018 08:04
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 502 razy