Urząd Miejski w Orzyszu

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat.

Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr geod. 15/4 o pow. 1,37 ha, obręb Odoje, gm. Orzysz.  

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest Ps V – pastwiska trwałe, RV, R VI – grunty orne.   

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00003538/5 nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami..

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego obrębu Odoje nieruchomość oznaczona jest symbolem ZS – tereny zieleni związane ze sportem, turystyką i rekreacją.

Roczna wysokość czynszu – 548,00 zł (0,04 zł / m2 – na cele rolne powierzchni pow. 1 ha – stawka roczna).

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 01 października każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001.

W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza.

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat z przeznaczeniem na cel rolny.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 25.06.2018 r. do dnia 16.07.2018 r.   

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: poniedziałek, 25 cze 2018 12:39
Data opublikowania: poniedziałek, 25 cze 2018 12:39
Data przejścia do archiwum: wtorek, 17 lip 2018 09:56
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 148 razy