Urząd Miejski w Orzyszu

Termin wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Orzyszu.

Z A P R A S Z A M Y na wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczo – Finansowej, Inwestycji oraz Porządku Publicznego, Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury, Sportu oraz Turystyki i Promocji Gminy z Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Orzyszu, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2018 r. (środa) o godz.13:00 w Sali Nr 1 Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Giżycka 15.

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za rok 2017 - przygotowanie do absolutorium.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał na LIII Sesję Rady Miejskiej w Orzyszu w sprawie:
a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.
b) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, udzielania bonifikat oraz przyznawania pierwszeństwa w ich nabyciu.
c) przystąpienia Gminy Orzysz do projektu ,, Do it with joy” realizowanego z Programu Interreg V-A Litwa – Polska”.
d) przystąpienia Gminy Orzysz do projektu ,, Podtrzymywanie transgranicznego dziedzictwa historyczno – kulturalno - przyrodniczego, poprzez zagospodarowanie terenów zielonych oraz ochrona zasobów wodnych w miastach partnerskich Polski i Rosji” realizowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014 – 2020.
e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2026;
f) zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2018.
5. Wnioski, zapytania, informacje.

Przew. Komisji Gosp-Finan.        Przew. Komisji Oświaty Przew.              Komisji Rolnictwa
    /-/Edward Majewski                      /-/Andrzej Rogiński                        /-/ Tomasz Romanowski

Data powstania: piątek, 15 cze 2018 12:56
Data opublikowania: piątek, 15 cze 2018 13:08
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 mar 2019 10:48
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 188 razy