Urząd Miejski w Orzyszu

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. 581 o pow. 232,00 m2, w tym 75,00 m2 pod kioskiem handlowym, obręb miasta Orzysz

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako Bi – inne tereny zabudowane, B – tereny mieszkaniowe.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012655/7 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolem: MWU – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług nieuciążliwych.   

Roczna wysokość czynszu – 514,48 zł brutto/ miesiąc, w tym:
- 237,00 zł (1,20 zł netto / m2 – na cele handlowe i usługowe o pow. do 0,5000 ha – stawka miesięczna)
- 276,75 zł (3,00 zł netto / m2 – pod kioskami, pawilonami handlowymi i usługowymi – stawka miesięczna).

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 01 października każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001.

W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza.

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat z przeznaczeniem na działalność handlowo – usługową i pod kioskiem handlowym.  

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 08.06.2018 r. do dnia 29.06.2018 r.   

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: poniedziałek, 11 cze 2018 08:45
Data opublikowania: poniedziałek, 11 cze 2018 08:45
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 2 lip 2018 09:50
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 184 razy