Urząd Miejski w Orzyszu

Termin obrad LII Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ) z w o ł u j ę LII sesję Rady Miejskiej w Orzyszu na dzień 23 maja 2018 r. (środa) o godz. 14. 00 w sali Widowiskowo-Sportowej przy Gimnazjum w Orzyszu.

Porządek dzienny

A. Wstępne czynności organizacyjne:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z LI sesji.
3. Wybór Sekretarza obrad LII sesji.
4. Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad LII sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wystąpienia różne.

B. Część sprawozdawcza:
7. Informacja Burmistrza o pracach między sesjami.
8. Informacja Przewodniczącego Rady o pracach Rady między sesjami.

C. Zasadnicza część obrad:
9. Inwestycje na terenie Gminy Orzysz.

D. Część uchwałodawcza:
10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Orzysz w 2018 r.;
b) wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Orzysz;
c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2026;
d) zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2018.

 E. Statutowe elementy obrad:
11. Odpowiedzi na interpelacje.
12. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
13. Zamknięcie obrad  LII sesji.

Przewodniczący Rady

/-/ Adam Myka

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 18 maj 2018 15:16
Data opublikowania: piątek, 18 maj 2018 15:28
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 mar 2019 10:48
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 274 razy