Urząd Miejski w Orzyszu

Termin posiedzenia Komisji Gospodarczo – Finansowej, Inwestycji oraz Porządku Publicznego razem z Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Orzyszu

Z A P R A S Z A M Y na wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczo – Finansowej, Inwestycji oraz Porządku Publicznego razem z Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Orzyszu, które odbędzie się w dniu 21 marca 2018 r. (środa) o godz.13:00 w Sali Nr 1 Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Giżycka 15.

PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia:
-  Komisji  Gospodarczo – Finansowej, Inwestycji oraz Porządku Publicznego,
-  Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
3. Spotkanie z przedsiębiorcami. Podsumowanie kadencji 2014-2018.
4. Funkcjonowanie Spółki Wodnej.
5. Harmonogram planów inwestycyjnych na 2018 rok.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał na L Sesję Rady Miejskiej w Orzyszu w sprawie:
a) podziału gminy Orzysz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2026;
c) zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2018.
7. Wnioski, zapytania, informacje.

Wiceprzewodn. Komisji Rolnictwa               Przew. Komisji Gosp-Finan.
       /-/ Anna pilarczyk                                      /-/  Edward Majewski

Data powstania: czwartek, 15 mar 2018 15:23
Data opublikowania: czwartek, 15 mar 2018 15:30
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 mar 2019 10:47
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 252 razy