Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr geod. 194 o pow. 0,1000 ha, obręb Nowe Guty.  

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako RIVa – grunty orne.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr Ol1P/00030334/3 i nie jest obciążona hipotecznie.
W chwili obecnej wnioskowana nieruchomość objęta jest umową dzierżawy, która obowiązuje do 17.11.2018 r.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Obrębu Nowe Guty nieruchomość oznaczona jest symbolem: A44US – teren projektowanego kąpieliska wiejskiego ogólnodostępnego. Ustala się zakaz zabudowy.

Miesięczna wysokość czynszu – 11 800,00 zł brutto (stawka ustalona odrębnie w przetargu ustnym nieograniczonym).

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 01 października każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001.

W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza.

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat z dniem 18.11.2018 r. z przeznaczeniem na cele związane z urządzeniem ogólnodostępnej plaży oraz na cele rekreacyjne.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 28.02.2018 r. do dnia 22.03.2018 r.  

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: czwartek, 1 mar 2018 12:22
Data opublikowania: czwartek, 1 mar 2018 12:29
Data przejścia do archiwum: piątek, 23 mar 2018 12:59
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 446 razy