Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - sprzedaż nieruchomości lokalowych na rzecz najemców

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.1774 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz przeznaczonego do sprzedaży lokalu niemieszkalnego - użytkowego w budynku wielomieszkaniowym na rzecz najemców.

Przedmiotem sprzedaży jest lokal niemieszkalny - użytkowy nr 1A w budynku wielomieszkaniowym nr 7 przy ul. Giżyckiej w Orzyszu.

W/w wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy został wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

Data powstania: wtorek, 20 lut 2018 14:43
Data opublikowania: wtorek, 20 lut 2018 14:43
Data przejścia do archiwum: wtorek, 13 mar 2018 07:51
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 361 razy