Urząd Miejski w Orzyszu

Termin posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Rady Miejskiej w Orzyszu

Z A P R A S Z A M na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Rady Miejskiej w Orzyszu, które odbędzie się w dniu 21 lutego 2018 r. o godz.12:00 w Sali Nr 1 Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Giżycka 15.

Proponowany porządek dzienny:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego wspólnego posiedzenia Stałych Komisji.
3. Spotkanie z administratorami budynków: edukacja, działania w zakresie utrzymania czystości po zwierzętach.
4. Wnioski, zapytania, informacje.

Wiceprzew. Komisji Rolnictwa
/-/ Anna Pilarczyk

Data powstania: poniedziałek, 19 lut 2018 07:52
Data opublikowania: poniedziałek, 19 lut 2018 08:01
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 mar 2019 10:47
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 243 razy