Urząd Miejski w Orzyszu

Termin posiedzenia Komisji Gospodarczo – Finansowej, Inwestycji oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Orzyszu

Z A P R A S Z A M na posiedzenie Komisji Gospodarczo – Finansowej, Inwestycji oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Orzyszu, które odbędzie się w dniu 21 lutego 2018 r. (środa) o godz.14:00 w Sali Nr 1 Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Giżycka 15.

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego wspólnego posiedzenia Stałych Komisji.
3. Funkcjonowanie świetlic wiejskich i szkolnych – wykorzystanie i koszty utrzymania.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał na XLIX Sesję Rady Miejskiej w Orzyszu.
5. Wnioski, zapytania, informacje.

Przew. Komisji Gosp-Finan.              
/-/ Edward Majewski

Data powstania: poniedziałek, 19 lut 2018 07:48
Data opublikowania: poniedziałek, 19 lut 2018 07:52
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 mar 2019 10:47
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 239 razy