Urząd Miejski w Orzyszu

Termin wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Orzyszu.

Z A P R A S Z A M Y na wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczo – Finansowej, Inwestycji oraz Porządku Publicznego, Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury, Sportu oraz Turystyki i Promocji Gminy, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Orzyszu, które odbędzie się w dniu 25 października 2017 r. (środa) o godz.13:00 w Sali Nr 1 Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Giżycka 15.

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

    1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
    2. Przyjęcie protokołu z ostatniego wspólnego posiedzenia Stałych Komisji.
    3. Funkcjonowanie oświaty po zmianach.
    4. Założenia do budżetu gminy na 2018 r.
    5. Rozpatrzenie projektów uchwał na XLV Sesję Rady Miejskiej w Orzyszu w sprawie:
  a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz na lata 2017-2026;
  b) zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2017.
   6. Opiniowanie wniosku w sprawie umorzenia zadłużenia zaległości czynszowych za lokal mieszkalny.
   7. Wnioski, zapytanie, informacje.

 Przew. Komisji Gosp-Finan.        Przew. Komisji Oświaty Przew.              Komisji Rolnictwa
    /-/Edward Majewski                      /-/Andrzej Rogiński                        /-/ Tomasz Romanowski

Data powstania: poniedziałek, 23 paź 2017 09:12
Data opublikowania: poniedziałek, 23 paź 2017 09:23
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 mar 2019 10:45
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 316 razy